Samhällsuppdraget: samma nu som då

Systembolaget har ett viktigt samhällsuppdrag: att sälja alkohol utan vinstintresse. Systembolaget finns eftersom alkohol inte är som andra varor. Alkohol kan skada både direkt och indirekt, både på individnivå och i samhället i stort. Ju mer som dricks desto större blir skadorna – som våld, misshandel och sjukdomar.

Om alkohol skulle säljas fritt skulle vi dricka mer, det visar alkoholforskningen. Utan Systembolagets ensamrätt skulle de alkoholrelaterade dödsfallen och sjukdagarna öka. I samhällsuppdraget ingår att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med god service och att informera om riskerna med alkohol.

”Vi skapar och bygger tillit och relationer, utifrån våra värderingar, eftersom vårt uppdrag handlar mycket om kommunikation och möten människor emellan”, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

”Jag brukar göra en liknelse med flygbranschen. Där finns kontroll av bagage och passagerare vid incheckningen, och säkerheten kommuniceras noggrant till passagerarna på planet. Alla förstår och är överens om att säkerhet och kontroll är en del av det serviceerbjudande som branschen behöver stå för. På samma sätt har vi på Systembolaget ett uppdrag och också en säkerhetskontroll där vi månar om att människor inte ska ta skada av alkohol, och vissa, t.ex. minderåriga ska inte köpa eller dricka alkohol alls. Det behöver vi kommunicera, förankra och säkra att även kunden trivs med.”

Omsorgen om folkhälsan går som en röd tråd genom Systembolagets historia

Systembolaget har i alla tider haft en nära kontakt med sin huvudman, staten, och i förlängningen svenska folket. Viktiga delar av svensk alkoholforskning har genomförts i samverkan med Systembolaget. Ett exempel är APU, den stora alkoholpolitiska utredningen på 1960- och 70-talen. Då genomfördes flera försöksverksamheter för att samla in kunskap. Bland annat blev det tillåtet att sälja starköl i vanliga livsmedelsbutiker på prov 1967. Men försöket i två län måste avbrytas i förtid. Försäljningen ökade med tusentals procent!

APU ledde fram till nya regler, bland annat avskaffades mellanölet i vanliga butiker och stora delar av alkoholreklamen förbjöds genom beslut i riksdagen (lagen om alkoholreklam har förändrats på 2000-talet efter en regeländring inom EU).

Omsorgen om folkhälsan går som en röd tråd genom Systembolagets historia. En viktig del är konsumentupplysningen och att med nya pedagogiska verktyg medvetandegöra alkoholens risker och hur man kan påverka sin egen livsstil.

Systembolaget informerade tidigt om hur man skulle kunna få en överblick av sin konsumtion. Bland annat infördes Mätaren, en tabell i fickformat som hjälpte människor att reflektera över sitt drickande. Mätaren var ett kort där man kunde se under hur lång tid alkoholen förbrändes (gick ur kroppen). Testaren var ett kort där man skrapade fram sin konsumtion för att se om man låg i riskzonen eller ej. Idag har Systembolaget tagit fram motsvarande som en app – Promillekoll.

Sedan 1950-talet har Systembolaget gått från att vara nästan en myndighetsliknande institution till att bli ett detaljhandelsföretag i tiden. Idag med ett ännu närmare förhållande till kunderna, nästan som i en folkrörelse, säger Magdalena Gerger.

”Vårt uppdrag är att möta gemene man, och vi möter människor i många olika situationer. Ena gången är det Lasse som ska fira silverbröllop, en annan gång är det en utsatt person som har hamnat i en svår livssituation.Vi ska i alla lägen värna folkhälsan och ha respekt för kunden.”

Det uppdrag som Systembolaget har haft historiskt gäller även i framtiden, betonar Magdalena Gerger.

”Vi finns till för alla i Sverige och vår historia ger både en styrka och en stolthet i vårt arbete” - Systembolagets vd Magdalena Gerger

”Vi bjuder till exempel in nyss fyllda 20-åringar och ger dem en vattenflaska eller alkoholfritt mousserande och berättar om vårt samhällsuppdrag. Vi brinner för att hjälpa unga som riskerar att hamna i diket. Vi jobbar mot langning och satsar på promillekoll och alkoholfria produkter.”

Systembolaget finns av en enda anledning: de alkoholrelaterade skadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Samhällsuppdraget går ut på att sälja alkohol på att ansvarsfullt sätt med god service och att informera om alkoholens risker.

”Vi finns till för alla i Sverige och vår historia ger både en styrka och en stolthet i vårt arbete”, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Uppdraget

Samhällsuppdraget: samma nu som då

Systembolaget har ett viktigt samhällsuppdrag: att sälja alkohol utan vinstintresse. Systembolaget finns eftersom alkohol inte är som andra varor. Alkohol kan skada både direkt och indirekt, både p...
Bildning och försäljning

Bildning och försäljning

Sedan Systembolaget grundades 1955 har man genom information och kampanjer försökt påverka människor att välja alkoholsvagare drycker. Ett utpräglat brännvinsland har gått i riktning mot vin och öl...
Att skapa en måltidskultur: kokböcker, smakklocka och digital rådgivning

Att skapa en måltidskultur: kokböcker, smakklocka och digital rådgivning

Systembolaget står idag mitt i blickfånget för mat- och dryckeskulturen, en livsstil som många intresserar sig för. Och det har ända sedan starten varit viktigt att uppmuntra kunderna till medvetna...