Ursprunget

Virtuellt bolagsmuseum

Under åren har Systembolaget inte bara lyckats samla på sig stor kunskap utan även unika föremål från den svenska alkoholhistorien. Främst är Systembolaget stolta över att ha dokumenterat autentiska butiksmiljöer från olika epoker. Följ med på en vandring i svensk alkoholhistoria och få bakgrunden till uppkomsten av Systembolaget genom att klicka dig fram i de olika rummen. Välkommen in!

Fler artiklar om Ursprunget

Ursprunget

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955 då ett stort antal regionala systembolag slogs samman...
Kampen mot brännvinsfloden

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige. Som en reaktion uppstår nykterhetsrörelsen efter mönster från USA. Det är landets första...
Det första

Det första "bolaget" föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll över utskänkningsrättigheterna och bränneriförsäljningen ”utan beräkning på egen vinst...
Göteborgssystemet - den verkliga föregångaren

Göteborgssystemet - den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”. Namnet kommer sig av att man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i...

"Den stora krogdöden"

De tidiga utskänkningsbolagen driver egna krogar runt sekelskiftet 1900, men det är si och så med service och standard. Att gå på krogen har en negativ laddning. Istället växer antalet kaféer.
Motbokstvång och folkomröstning

Motbokstvång och folkomröstning

Motboken blir ett sätt att kontrollera och begränsa svenska folkets spritinköp. Men det är bristen på varor under första världskriget som blir förutsättningen för att ransoneringen med motbok kan f...
Ivan Bratt

Ivan Bratt

Ivan Bratt är den person som mest av alla förknippas med omläggningen av den svenska alkoholpolitiken. Han var läkaren som blev politiker och företagare, grundare av AB Stockholmssystemet och Vin- ...
Åren med den omstridda motboken

Åren med den omstridda motboken

Motboken var en metod att begränsa och kontrollera svenskarnas alkoholinköp. Det var knappast lätt att vara kund eller systemanställd under motbokstiden. Det omfattande pappersarbetet svällde och...
1955 - Systembolaget grundas

1955 - Systembolaget grundas

En ny tid randas. På hösten 1955 slopas den kritiserade motboken och svenskarna får börja köpa alkohol utan ransonering. Ett nytt rikstäckande företag grundas – Systembolaget.
Virtuellt bolagsmuseum

Virtuellt bolagsmuseum

Under åren har Systembolaget inte bara lyckats samla på sig stor kunskap utan även unika föremål från den svenska alkoholhistorien. Främst är Systembolaget stolta över att ha dokumenterat autentisk...