Om webbplatsen

”Systembolagets historia” är framtagen av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av Systembolaget.

Upphovsrätt och copyright

Texter av Centrum för Näringslivshistoria. Bilder ur Systembolaget arkiv

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss

Materialet är fritt att använda, givet att ”Från Systembolagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria” eller ”Från Historien om Systembolaget, en sajt från Centrum för Näringslivshistoria” anges.

För ytterligare information och högupplösta bilder, mejla info@naringslivshistoria.se.

Kontaktuppgifter

Systembolaget

Epost: minhistoria@systembolaget.se
Adress: Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm
Tel vx: 08-503 300 00
Kundtjänst: Vi finns på plats vardagar 9-18 och lördagar 10-15.
kundtjanst@systembolaget.se
Tel kundtjänst: 0771-83 83 00
www.systembolaget.se

Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48–50167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
www.naringslivshistoria.se

Projektteam

Sajten byggdes ursprungligen 2015, har uppdaterats löpande under åren, och genomgick en grafisk översyn 2023:

  • Koncept och projektledare: Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria
  • Bildredaktör: Martin Månson, Centrum för Näringslivshistoria
  • Arkivarie: Gustav Svensson, Centrum för Näringslivshistoria
  • Intervjuer och texter: Nils Johan Tjärnlund, författare och vetenskapsjournalist
  • Filmer: Rolf Wrangnert, Lone Wolf Productions
  • Sajt: Denna version byggd 2023 av Kreatiwebb, utvecklare Agneta Calais Brobäck. (Sajtens första version 2015 byggdes av Sublime, projektlett av Joy Olofsson.)

Från Systembolaget:

  • Projektansvarig: Anna Larsson
  • Historisk sakkunnig: Ulrika Östlund.

Om Centrum för Näringslivshistoria
Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar det svenska näringslivets historia. Sedan 1974 har man arbetat oberoende, alltid på historisk grund. Över 7.000 företag har deponerat över 85.000 hyllmeter material i arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, att användas både av företagen själva och för att kunna visa på näringslivets bidrag till samhällsutvecklingen.