Tidslinje

Mycket har hänt sedan 1955. Här är viktiga händelser ur Systembolagets historia, rent kronologiskt berättade.

1955

Systembolagets födelseår. 41 lokala systembolag med tillsammans 247 butiker på 147 orter slås samman den 1 oktober till ett enda riksbolag – Nya Systemaktiebolaget. Motboken avskaffas. Nu kan du gå in i vilken systembutik som helst och handla, utan formaliteter och kontroll. Det praktiskt taget enda förbehållet är att du ska ha fyllt 21 år.

Starkölet, som tidigare bara kunde köpas på Apoteket, kan nu köpas i Systembolagets butiker.

Buteljtyperna standardiseras. Hel- och halvlitern försvinner och ersätts av nya flaskor med de internationella måtten 75 och 37,5 centiliter. Övergången sker succesivt (hellitern finns att köpa fram till 1958 och halvlitern på en del håll ännu 1964).

1956

Spritpriserna chockhöjs i november. Renat brännvin (hellitern) till exempel från 18 kronor till 23 kronor och 40 öre.

1957

Riksdagen beslutar om spärrlistor (där grova missbrukare och dömda langare avstängs efter beslut i den lokala nykterhetsnämnden) och legitimationsskyldighet.

Systembolaget börjar med ”Operation vin”, en kampanj för drycker med lägre alkoholhalt, att dricka vin i stället för sprit.

Under sommaren är det premiär för alkoholfria ”festdrycker” i sortimentet.

1958

En ny stor prishöjning (framför allt på sprit) i februari. På två år har Renat brännvin ökat från 18 till 27 kronor litern.

Under samma tid har försäljningen av sprit minskat med 13 miljoner liter och vinet ökat med 6,5 miljoner liter. Fler och fler kunder väljer vin i stället för sprit.

Hellitersflaskan måste in och nu blir det storstädning i alla källare. Mastiga tomglasköer utanför butikerna.

1959

Premiär för härtappade slottsviner med årgång i Systembolagets varusortiment.

1960

Brännvinet fortsätter att tappa terräng. Det sker också betydande inbördes förändringar mellan olika spritdrycker. Nu börjar kunderna köpa whisky, rom och vodka. Den i särklass mest sålda spritdrycken är dock fortfarande Renat brännvin, som det här året svarar för 64 procent av den totala spritkonsumtionen.

1963

Strejk för längre semester på Vin- & Spritcentralen, som är enda leverantör till Systembolaget. Systembolagets butiker länsas på varor. Rena hysterin utbryter. När brännvinet tar slut köper kunderna cognac och champagne. Många butiker tvingas stänga och permittera personal innan strejken tar slut den 13 maj.

1964

Kassaapparaterna får ett speciellt slumpvalssystem. När röda lampan lyser måste kunden kunna visa upp en ”fotoförsedd legitimationshandling”.

Riksdagen beslutar om skärpta legitimationsbestämmelser, bland annat krav på fotolegitimation.

Systembolaget utfärdar egna kort och har automater för snabbfotografering i en del butiker.

1965

Alkoholpolitiska utredningen (APU) tillsätts.

Systembolaget börjar ett prov med plastbackar i stället för de tunga och otympliga trälådorna.

Samtidigt, utanför Systembolagets verksamhet, tillåter staten att mellanöl säljs i livsmedelsbutikerna.

1966

Systembolagets chef, överdirektör Harry Älmeby, går i pension. Till ny chef utses statsrådet Rune Hermansson.

1967

Starkölsförsäljning i allmänna handeln! Ett försök i två län inleds på APU:s anmodan. Försöket måste dock avbrytas i förtid: Försäljningen ökar med tusentals procent! Ett annat APU-försök är registrering av alla inköp i Gävleborgs län.

Nu kommer bärkassen i plast, en efterlängtad serviceförbättring.

Vinförsäljningen ökar med 10,7 procent och lättvinets andel av den totala vinförsäljningen (som 1950 var 30 procent och 1960 60 procent) är nu 80 procent.

1968

Nu har Systembolagets nya logotyp blivit klar. Enligt Systembolaget skall den gröna färgen symbolisera vindruvan medan den gula färgen är vald som ”en tydlig och väl fungerande komplementfärg”.

1969

Myndighetsåldern sänks från 21 till 20 år.

1971

Spola kröken dyker upp som en ny slogan. Mest omskriven från början genom att Ishockeyförbundet vägrar låta AIK spela med den devisen på spelarnas ryggar.

1972

Den så kallade vinpropagandan tonas ner. I stället gör Systembolaget en stor annonskampanj om alkoholens risker.

1973

Den gröna varukatalogen försvinner. Nu kommer en prislista i rött, grönt och blått.

1974

De fyra fasta butikssortimenten A, B, C och D slopas och ersätts med ”ett för varje butik individuellt sortiment” grundat på kundernas efterfrågan.

Alkoholpolitiska utredningen lämnar ifrån sig resultatet av nio års tänkande.

1977

Systembolaget blir först i Sverige med en MBL-överenskommelse.

Alkoholpolitiken kommer upp i riksdagen. Det mest påtagliga för Systembolaget blir att spärrlistan försvinner och att mellanölet avskaffas, något som ger starkölet en jätteknuff uppåt. Men någon sammanslagning med Vin- & Spritcentralen är det inte tal om.

1978

Stora delar av alkoholreklamen förbjuds genom beslut i riksdagen.

1980

Premiär för klockdiagram, som på ett enkelt sätt beskriver dryckernas egenskaper, och en prislista i större format.

1981

En intensiv debatt handlar om lördagsstängt eller inte. Facket är för, likaså regeringen. Men Systembolaget säger klart nej. Riksdagen beslutar om ett försök med lördagsstängt under sommarmånaderna. Systembolagets vd, Rune Hermansson, avgår i protest.

1982

Lördagsstängningen igen: Försöket permanentas och ska gälla året om, beslutar riksdagen. Röster höjs både för och emot. Systembolaget får en ny vd, politikern Gabriel Romanus.

1983

Spriten går ned och vinet upp. Trenden började på 1950-talet och håller fortfarande i sig.

Premiär för rött lantvin från Frankrike, Italien och Spanien.

1984

I Stockholm har två unika butiker premiär. Dels en särskild butik (tax-free) för de drygt 350 deltagarna på säkerhetskonferensen i Kulturhuset. Dels en specialbutik i Marmorhallarna med ett översortiment av udda och exklusiva vinsorter. Den nya satsningen på service blir mycket uppskattad.

Karlstad, som var först med speciell ölavdelning, blir också först med självbetjäning för denna ”tunga” varugrupp.

1986

Systembolagets äldsta butik i Stockholm, vinbutiken i Gamla Stan, stänger sina portar för gott.

1988

Systembolaget ber kunderna packa själva. Införandet sker länsvis. Till midsommar packar kunderna själva sina varor i alla butiker. Allt för minska belastningsbesvären hos personalen.

Spola kröken spolas. Systembolagets mest kända kampanj genom åren upphör.

1989

Alkoholfritt byter namn till lättdrycker. Alkoholfritt är ju inte riktigt alkoholfritt i verkligheten, bara i lagens mening, vilket innebär 2,25 %.

1990

Systembolaget öppnar två moderna diskbutiker kallade ”morgondagens butiker” i Nyköping och Täby.

1991

Systembolaget tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över de förändringar som kan bli aktuella till följd av ett eventuellt EES-avtal och ett svenskt medlemskap i EG.

Systembolaget öppnar tre butiker med självbetjäning, först i Filipstad, sedan i Köping och Vänersborg.

Jul- och nyårsförsäljningen blir jobbigare än vanligt. Trots fina arbetsinsatser blir köerna långa.

1992

Köerna och de långa väntetiderna till nyår (1991) har ingen glömt och under årets första dagar blåser det upp en storm mot Systembolaget.

Regeringen tillsätter en alkoholpolitisk kommission som ska se över hela den svenska alkoholpolitiken.

1993

Systembolaget lanserar 646 nya märken och börjar arrangera provningar för vinjournalister.

Europakommissionen accepterar i en skriftväxling med den svenska regeringen Systembolagets detaljhandelsmonopol, under förutsättning att bolaget bedriver verksamheten på ett icke-diskriminerande sätt.

Men Sverige måste avveckla Vin & Sprits monopol på tillverkning, partihandel, import och export och Systembolaget förlorar sitt monopol på försäljning till restauranger.

1995

Den övre alkoholstyrkan för starköl försvinner. Den starka starkölen gör entré. Likaså nya EU-anpassade lagar. Den nya svenska alkoholmarknaden börjar ta form. En ny alkohollag, anpassad till EU:s lagar, träder i kraft.

Vin & Sprits monopol på import, export, tillverkning och distribution upphör. Det gör också Systembolagets monopol på försäljning till restauranger.

En ny myndighet, alkoholinspektionen, inrättas för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inom alkoholområdet.

1996

Bag-in-box och en ny produktgrupp, blanddrycker (så kallad alkoläsk), gör entré trots motstånd från Systembolaget.

Systembolaget inrättar ett laboratorium för kvalitetskontroll av varorna.

1997

Systembolaget börjar ta betalt för plastpåsen (en krona påsen).

EU-domstolen slår fast, genom den så kallade Franzéndomen, att den svenska modellen att sälja alkohol är förenlig med EG-rätten. Systembolaget kan bestå och det är viktigt att Systembolaget syftar till att skydda folkhälsan. Det är också viktigt att Systembolagets urval av produkter inte diskriminerar leverantörer från andra länder.

Systembolaget lanserar en egen webbplats.

1998

Möjlighet för kunderna att beställa varor genom internet utreds.

1999

Systembolaget lanserar under våren tävlingen Årets Butik. Syftet är att lyfta fram en välskött butik som kan fungera som förebild för andra butiker och att uppmärksamma och belöna medarbetarnas insatser. I november utses butiken i Sandviken till årets vinnare.

Anitra Steen, generaldirektör för Riksskatteverket, utses i maj till ny vd i Systembolaget efter Gabriel Romanus.

Riksdagen godkänner regeringens alkoholproposition som stärker förtroendet för Systembolaget och innebär en förbättring av bolagets service: utbyggnad av butiksnätet, försök med lördagsöppet, ökade öppettider på kvällarna och möjlighet att ta emot betal- och kreditkort.

2000

I februari inleds ett försök med lördagsöppet i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Stockholm och Skåne. Totalt ingår 172 butiker i försöket som är upplagt tillsammans med två alkoholforskare.

Kredit- och betalkort accepteras som betalningsmedel från sommaren.

Sex försöksbutiker med sex olika profiler öppnas. De finns i Uppsala (Vaksalagatan), Norrköping (Drottninggatan, Hospitalsgatan och Ingelsta), Linköping (Filbytergallerian) och Stockholm (Klarabergsgatan).

Systembolaget tar efter 1 350 kundintervjuer i försöksbutikerna beslut om att bara satsa på en profil framöver – klassiska Systembolaget med självbetjäning. En butik med de bästa detaljerna från försöksbutikerna och det som kunderna upplevt som positiva förändringar.

I september börjar ett försök med försäljning via Internet – Systembolaget online. Försöket är begränsat till Stockholmsområdet och i onlinebutiken finns cirka 2 000 artiklar att välja mellan. Utlämning sker i 14 butiker. Försöket avslutas 2001.

2001

Riksdagen antar den 1 juni en alkoholpolitisk proposition som syftar till att anpassa alkoholpolitiken efter nya förutsättningar. För Systembolaget del innebär beslutet bland annat lördagsöppet i alla systembutiker (från 1 juli) och möjlighet att ordna dryckesprovningar och auktioner för allmänheten.

2002

Systembolaget öppnar en varudepå i Örebro för att säkerställa korta leveranstider på kundbeställningar.

Systembolaget påbörjar ett försök med dryckesprovningar för allmänheten i elva butiker.
Sortimentet med lättdrycker, upp till 2,25 volymprocent, ersätts med ett nytt alkoholfritt sortiment, maximalt 0,5 volymprocent.

Systembolagets mat- och dryckbok ”För alla sinnen” utses till världens bästa bok om vin i en internationell tävling.

2003

Logotypen har uppdaterats under åren. Vår nuvarande version är från 2003.

2003

En intern utredning avslöjar att det förekommit brott mot Systembolagets policy för kontakter med leverantörerna. Ett 10-tal butikschefer lämnar företaget och polisanmälan görs mot sju butikschefer och tre leverantörer då lagbrott inte kan uteslutas.

Åklagaren finner att misstankar om grovt mutbrott och bestickning föreligger och inleder en förundersökning.

Den första av tre planerade butiker med en separat vinkällare, kallade Systembolaget med Vinkällare, öppnar under hösten i Stockholm. Butiken finns på Regeringsgatan och har hela sortimentet av viner över 100 kronor och alla spritsorter. Dessutom i vinkällardelen finns ett exklusivt sortiment med flera hundra särskilt utvalda artiklar av vin och sprit.

2004

Året präglas av Systembolagets polisanmälan 2003 och konsekvenserna av den.

Förundersökningen överlämnas till åklagaren i september. Protokollet som är sekretessbelagt fram till åtalet omfattar 77 personer, anställda och tidigare anställda, i Systembolaget och 15 personer hos tre leverantörer.

Systembolaget arrangerar den första dryckesauktionen i november. Auktionen sker i samarbete med Stockholms Auktionsverk. Totalt ropas 464 samlarobjekt ut till ett värde av 3,8 miljoner kronor.

2005

Systembolaget anpassar ledningsstrukturen efter den nya organisationen med två verksamhetsområden, varuförsörjning och försäljning samt fem stödavdelningar. Bolaget får två vice vd:n i verksamhetsområdescheferna Mikael Wallteg och Barbro Ström.

Många butikschefer har lämnat Systembolaget, bland annat efter de utredningar som gjorts, och under våren sker en rekrytering av ett 60-tal butikschefer över hela landet. Ansökningarna blir rekordmånga – 4 700!

1 oktober är det 50 år sedan motboken avskaffades och Systembolaget grundades.

2009

I maj slutar Anitra Steen som vd och efterträds av Magdalena Gerger, tidigare bland annat marknadsdirektör på Arla.

2012

Systembolaget påbörjar i mindre skala försök med hemleverans på utvalda platser, en fösöksverksamhet som senare utvidgas och fortlöpande utvärderas av alkoholforskare.