BUTIKERNA

Service i tiden: ombud och digitalisering

Systembolaget strävar efter att alltid ge kunderna bästa möjliga service. På landsbygden är det ombuden som är Systembolagets förlängda arm. Systembolaget har också varit tidigt ute med beställningar över nätet.

Systembolagets ombud är oftast vanliga butiker på mindre orter: en färghandel, järnaffär eller lanthandel. Ombuden behövs för att klara servicen på landsbygden. Idag finns över 500 ombud runt om i landet.

Systembolaget arbetar med att möta kunderna där kunderna är – vilket även Systembolagets digitala historia visar. Redan 1998 utreds möjligheten för kunder att kunna beställa varor på internet. Näthandel är då fortfarande ett nästan okänt fenomen för gemene man.

1998 utreds möjligheten för kunder att kunna beställa varor på internet. Näthandel är då fortfarande ett nästan okänt fenomen

I slutet av 90-talet ligger ett flertal nystartade svenska företag kvar i startgroparna för att starta näthandel. Flera företag drabbas i den så kallade IT-bubblan runt millennieskiftet.

I september 2000 inleder Systembolaget ett försök med försäljning via internet som kallas ”Systembolaget online”. Försöket är begränsat till Stockholmsområdet och i onlinebutiken finns cirka 2 000 artiklar att välja mellan. Utlämning sker i 14 butiker – försöket avslutas 2001.

År 2012 tas nästa steg. Regeringen ger klartecken för försök med hemleverans av alkoholdrycker i maximalt sex län. Samma strikta krav ställs på försäljningen som i butik och distributörens personal ska certifieras av Systembolaget.

Det norska Vinmonopolet har sedan många år erbjudit hemleverans utan att märka av en försäljnings- eller konsumtionsökning. Systembolagets bedömning är att hemleverans inte heller kommer att leda till en ökad alkoholkonsumtion eller en ökad riskkonsumtion i Sverige.

”Vi tror att hemleveranstjänsten i första hand kommer att vara intressant för kunder som på grund av tidsbrist i stället vill kunna nyttja möjligheten till hemleverans. Tjänsten kan även vara värdefull för de kunder som tycker det är tungt och opraktiskt att bära hem tunga påsar,” säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd.

Fler artiklar om butikerna

BUTIKERNA

Från över-disk till självbetjäning

Det är i butikerna som svenska folket mest påtagligt möter Systembolaget. Och kanske är det där den största förvandlingen har skett genom åren –

BUTIKERNA

Våra butiker: från bakgator till stadskärnan

De gamla Systembutikerna låg i stor utsträckning på undanskymda bakgator. Men när det nya Systembolaget grundas 1955 bestämmer…

BUTIKERNA

De lördagsstängda åren

Lördagsöppet eller inte. Det har varit en av de mest omdebatterade frågorna genom åren. En het potatis som till och med orsakade en vd:s avgång.