BUTIKERNA

De lördagsstängda åren

Lördagsöppet eller inte. Det har varit en av de mest omdebatterade frågorna genom åren. En het potatis som till och med orsakade en vd:s avgång.

Från början är det ganska självklart att Systembolaget håller öppet på lördagarna. Det är 1950-talet och hela Sverige jobbar på lördagar och eleverna går i skolan. Sexdagarsveckan lever kvar, medan söndagen är den helgade vilodagen.

Men visst diskuteras lördagsöppet och 1956 kommer man fram till att förkorta butikernas öppethållande med en timme: från klockan 15 till 14.

I början av 1960-talet ökar ungdomsfylleriet. För att motverka det vill Systembolaget 1963 införa lördagsstängt. Istället ska butikerna hålla öppet till klockan 20 en kväll i veckan. Men förslaget avslås den gången.

På 1970-talet har lördagen blivit en arbetsfri dag för många. Och nu är det Systempersonalen som kräver lördagsstängt. Kravet slås upp stort i media i slutet av år 1977. Men nu är det ledningen som säger nej. Systembolaget ska vara ett serviceföretag.

1981 debatteras frågan i riksdagen. Facket är för, likaså den borgerliga regeringen med socialminister Karin Söder i spetsen. Men Systembolaget säger klart nej. Riksdagen beslutar om ett försök med lördagsstängt under sommarmånaderna. Systembolagets vd, Rune Hermansson, avgår i protest, eller ”förtid” som det heter.

Efter en utvärdering visar det sig att antalet ingripanden mot berusade personer, antalet lägenhetsbråk och misshandelsfall har minskat något under helgerna.

Systembolagets vd, Rune Hermansson, avgår i protest

Året därpå permanentas försöket och ska gälla året om, beslutar riksdagen. Röster höjs både för och emot. Men den nye vd:n, Gabriel Romanus, är för reformen.

Systembolagets nye styrelseordförande Bertil Göransson är mer skeptisk. Det är ”inget smart instrument för att nå en minskad förbrukning. Det hela känns inte särskilt väl genomtänkt”, kommenterar han. Ännu mindre förståelse har han för personalens önskemål om fria lördagar.

”Har man den här typen av jobb måste man vara beredd att ge service på andra tider. Men man ska naturligtvis ha en vettig kompensation för att man gör det.”

Diskussionen om lördagsöppet och öppettiderna överhuvudtaget böljar fram och tillbaka. Efter ”nyårsstormen” 1991 väcks frågan till liv, och Systembolaget håller öppet vissa lördagar kring jul och nyår på 1990-talet. Men det är först efter EG-domstolens utslag 1997 att Systembolaget får behålla sitt alkoholmonopol som regeringen vill se nya försök med lördagsöppet.

Lördagen den 5 februari år 2000 inleds försöken med lördagsöppet i 172 av Systembolagets butiker. Vd Anitra Steen menar i en intervju att det är en ny tid jämfört med 1980-talet: ”Riksdagen menar att vår legitimitet hos det svenska folket måste förstärkas för att Systembolagets långsiktiga överlevnad ska kunna garanteras. Ett sätt att göra det är att öppna på lördagar och därmed förbättra servicen till kunderna.”

Och en ny utvärdering visar att det går att permanenta försöken. År 2001 återgår Systembolaget till den gamla ordningen med lördagsöppet, efter nästan tjugo års uppehåll.

Fler artiklar om butikerna

BUTIKERNA

Från över-disk till självbetjäning

Det är i butikerna som svenska folket mest påtagligt möter Systembolaget. Och kanske är det där den största förvandlingen har skett genom åren –

BUTIKERNA

Våra butiker: från bakgator till stadskärnan

De gamla Systembutikerna låg i stor utsträckning på undanskymda bakgator. Men när det nya Systembolaget grundas 1955 bestämmer…

BUTIKERNA

Service i tiden: ombud och digitalisering

Systembolaget strävar efter att alltid ge kunderna bästa möjliga service. På landsbygden är det ombuden som är Systembolagets…