BUTIKERNA

Våra butiker: från bakgator till stadskärnan

De gamla Systembutikerna låg i stor utsträckning på undanskymda bakgator. Men när det nya Systembolaget grundas 1955 bestämmer sig ledningen för att dra fram butikerna i ljuset. Där påbörjas utvecklingen fram till dagens butiker, öppna mötesplatser där Systembolagets kunniga medarbetare möter 122 miljoner kunder varje år.

Innan 1955 ligger Systembutikerna ofta i mörka gränder och på bakgator. Skyltarna är diskreta och i fönstren gör man reklam för helt andra varor, som kläder och skor.

Men vid starten av det nya Systembolaget bestämmer man sig för en ny strategi. Butikerna ska dras fram i ljuset och förläggas till städernas knutpunkter och i de nya förorter som börjar växa fram runt de svenska städerna. Syftet är att ge allmänheten en bättre service.

Vissa unika butikslokaler försvinner. Ett exempel är Malmtorgsgatan i centrala Stockholm, ursprungligen Knut Lundbergs vinhandel från tiden före motboken. Interiören har en påkostad jugendstil, med ekpanel och vinranksblad. På ekpanelens fyrkanter har de anrika whisky-, likör- och cognacsfirmorna sina varumärken inbrända. Till lokalerna hör också en en stor källare, fyra halvtrappor ned i underjorden, med en takhöjd som i en kyrka.

Det är vackra lokaler, men inte särskilt praktiska. Nu vill man istället se nya och anpassade butiker i helt moderna byggnader, som vid det nya Hötorgscity och i de nya förorter som växer fram, som Farsta, Fruängen och Mörby, platser där människor gör sina andra, vardagliga inköp av mat, kläder och dylikt.

Systembolagets tanke är att man inte ska behöva företa långa och dyra stadsresor för att göra sina inköp.

Målsättningen är att man vid varje besök ska få lära sig något nytt om relationen mellan mat och dryck

Vid starten den 1 oktober 1955 har Systembolaget 249 butiker fördelade på 147 orter. Ganska snart börjar ansökningar strömma in från en mängd nya orter som vill få sin egen systembutik.

Som exempel kan nämnas att fram till utgången av oktober 1967 får 45 orter igenom sin önskan. Räknar man antalet nedlagda butiker under samma tid blir nettotillskottet av nya butiker 37 på drygt tio år. Och det pågår även en febril ombyggnadsverksamhet med ett 80-tal uppfräschade butiker under samma tid.

Vid 2010-talets mitt har Systembolaget över 430 butiker och drygt 500 ombud.

Moderniseringen av butiker pågår ständigt. Länge hade Systembolaget en egen omfattande fastighetsavdelning och ägde också många av fastigheterna. Numera hyr Systembolaget sina butikslokaler för att lättare kunna byta adress när nya behov uppstår.

Utgångspunkt för Systembolagets butiksnät är att det ska finnas en butik i varje kommun. Ytterligare butiker baserat på antal inköpsberättigade. Om antalet inköpsberättigade (dvs invånare över 20 år) är stort i en kommun kan ytterligare etableringar av butiker i kommunen övervägas. Analysen av inköpsberättigade görs enligt förutbestämda intervaller. Vid bedömning av butiksbehovet i en kommun kan andra faktorer, utöver antalet inköpsberättigade, tas i beaktande. Exempel på sådana faktorer är: turism- eller säsongsbefolkning och avstånd till närmaste Systembolagsbutik. Övrig butiksetablering sker utifrån kundernas köpmönster för att alltid kunna upprätthålla en god service. Målsättningen är också att man vid varje besök ska få lära sig något nytt om relationen mellan mat och dryck och om hur man förhåller sig till Systembolagets varor på ett bra sätt.

Fler artiklar om butikerna

BUTIKERNA

Från över-disk till självbetjäning

Det är i butikerna som svenska folket mest påtagligt möter Systembolaget. Och kanske är det där den största förvandlingen har skett genom åren –

BUTIKERNA

Service i tiden: ombud och digitalisering

Systembolaget strävar efter att alltid ge kunderna bästa möjliga service. På landsbygden är det ombuden som är Systembolagets…

BUTIKERNA

De lördagsstängda åren

Lördagsöppet eller inte. Det har varit en av de mest omdebatterade frågorna genom åren. En het potatis som till och med orsakade en vd:s avgång.