MEDARBETARNA

En chef för var tid: 67 år och 6 vd:ar

Tre herrar och tre damer. Trots en lång historia har Systembolaget bara avverkat sex vd:ar. Ett kvitto på att man trivs på jobbet, enligt tidigare vd:n Gabriel Romanus.

Harry Älmeby, vd 1954 – 1966

Först i raden av Systembolagschefer var smålänningen Harry Älmeby. Han utsågs 1954 till verkställande direktör för Systembolaget (eller Nya Systemaktiebolaget som det först kallades), då detta skapades genom en sammanslagning av de lokala systembolagen till ett enda rikstäckande statligt företag. Året därpå kom verksamheten igång då motboken slopades.

Älmeby var född 1899 i Älmhult och tog efternamnet efter sin hembygd. I ungdomen hade han en rad arbeten, bland annat som handelsbiträde, telefonarbetare och järnvägsarbetare, och senare som chef för Konsumbutiker i Gävleborgs län.

År 1951 tillträdde Älmeby som överdirektör för Kungliga Kontrollstyrelsen, som bland annat övervakade alkohollagstiftningens tillämpning på de regionala systembolagen. Därifrån var det en ganska naturlig övergång till att ta klivet över till det nya Systembolaget.

Älmeby var chef under en pionjärtid. Butikslokalerna moderniserades och hel- och halvlitrarna slopades till förmån för en ny standard, 75 cl och 37,5 cl. Mest uppmärksamhet väckte kampanjen ”Operation vin”.

Älmeby stannade på vd-posten till sin pensionering 1966. Han avled 1970.

Rune Hermansson, vd 1967 – 1981

Norrbottningen Rune Hermansson tog över efter Älmeby. Han var född 1917 i Jukkasjärvi. Hermansson fick möjlighet att studera vid Stockholms högskola, där han tog en jur. kand. 1943. Han tjänstgjorde därefter vid Svea hovrätt, och från 1949 vid Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall, där han blev hovrättsråd 1958.

Två år senare tog karriären ny fart då han utsågs till konsultativt statsråd i Tage Erlanders socialdemokratiska regering. Efter sex år som statsråd lämnade han politiken och blev vd i Systembolaget under åren 1967–1981.

Under den perioden genomgick Systembolaget en kraftig utveckling och modernisering. Hermansson engagerade sig för en bättre arbetsmiljö och för de anställdas medbestämmande. Systembolaget blev först i landet med att implementera medbestämmandelagen 1977. Det var också Hermansson som införde du-tilltalet i företaget redan 1967.

Han hade ett stort intresse för alkoholpolitik, och spelade en ledande roll i den alkoholpolitiska utredningen, APU, vars arbete låg till grund för riksdagens alkoholpolitiska beslut 1977. Men han hade också sina principer, och avgick från sin post i förtid när det stod klart att riksdagen skulle införa lördagsstängt, en reform som han inte trodde på.

Rune Hermansson gick ur tiden 1994.

Gabriel Romanus, vd 1982 – 1999

Gabriel Romanus blev Systembolagets tredje vd. Han är född i Helsingborg 1939 och var i ungdomsåren aktiv inom Seco. År 1969 blev han invald i riksdagens andra kammare för Folkpartiet. Under regeringen Ullsten (1978–1979) innehade han posten som socialminister.

År 1982 blev Romanus utnämnd till vd för Systembolaget, en tjänst han innehade fram till sin pensionering 1999.

Romanus var som vd en aktiv debattör och argumenterade för en restriktiv alkoholpolitik. Under hans tid utvecklades Systembolaget mot en större tillgänglighet och bättre service, bland annat med införandet av självbetjäningsbutiker 1991.

Det var också Romanus som lotsade Systembolaget fram under en tid av stora samhällsförändringar inför först EES-avtalet, och sedan inför Sveriges medlemskap i EU. Även under den rättsliga prövningen av Systembolagets ställning i EG-domstolen, då det svenska alkoholmonopolet var ifrågasatt, var Romanus mycket aktiv. Arbetet kröntes med stor framgång i dåvarande EG-domstolen.

Anitra Steen, vd 1999 – 2009

Anitra Steen utsågs 1999 till ny vd för Systembolaget. Hon är född 1949 i Fagersta och började sin yrkesbana som socialassistent och som utredare vid bland annat Försäkringskassan. 1981 anställdes hon vid finansdepartementet och blev sedermera statssekreterare i utbildningsdepartementet och i finansdepartementet.

Vidare var hon generaldirektör för två statliga verk: Verket för högskoleservice 1992–94 och Riksskatteverket 1996–99.

Under Anitra Steens tid som vd utvecklades Systembolaget ytterligare i riktning mot att bli ett modernt detaljhandelsföretag med ännu större omsorg om service, samtidigt som uppdraget i folkhälsans tjänst betonades bland annat genom uppmärksammade informationskampanjer.

Det var också under Anitra Steens tid som muthärvan i Systembolaget uppdagades efter en intern utredning och ett målinriktat arbete ledde till att företaget gick stärkt ur krisen med en ny organisation.

Anitra Steen gick i pension 2009.

Magdalena Gerger, vd 2009 – 2022

Magdalena Gerger blev vd för Systembolaget i april 2009. Hon är född 1964, uppväxt i Östersund och utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har bland annat haft ledande positioner i Sverige och internationellt på Arla, Nestlé, ICI Paints och IKEA, och är idag styrelseledamot i Investor och Husqvarna.

Under hennes tid har Systembolaget klättrat i ”Sustainable Brands” hierarkin, skapat ett gott rykte för sitt goda ledarskap såväl som tre år i rad erhållit utmärkelsen som Sveriges bästa serviceföretag samtidigt som förtroendebarometern visar Systembolaget i topp – 2014 – bland alla Sveriges företag.

Magdalena Gerger har synts i mediala sammanhang, bland annat som sommarpratare i P1.

Förtroendet för Systembolaget och stödet för ensamrätten att sälja alkohol har aldrig varit större. Även nöjdheten bland Systembolagets kunder ligger på en fortsatt hög nivå. En positiv utveckling som skett under Magdalena Gergers ledning efter att hon tillträdde som vd 2009.

Januari 2022 slutar Magdalena Gerger på egen begäran efter 12 år som vd.

Ann Carlsson Meyer, vd 2022 –

Systembolagets styrelse har utsett Ann Carlsson Meyer, till ny vd och koncernchef för Systembolaget. Ann Carlsson Meyer tillträder sin befattning 22 januari 2022.

Ann Carlsson Meyer, född 1966, är utbildad vid Stockholms universitet inom Personal- och organisationsutveckling. Hon har varit vd och koncernchef för Apoteket AB sedan 2010. Dessförinnan var hon under många år verksam inom ICA-gruppen där hon bland annat varit chef för affärsområdet ICA Sverige. Hon är styrelseledamot i Vattenfall AB och SNS.

Genom god service, kunskap och omtanke har Systembolaget vunnit svenska folkets förtroende. Kundkrav och beteenden förändras och inom ramen för Systembolagets ansvarsfulla roll vill Ann Carlsson Meyer vara med och utveckla kunderbjudandet ytterligare. Hon ser att framtiden kommer att kräva extra ansträngningar inom områden som hemleverans och hållbarhet. Samt folkhälsofrågor.

Fler artiklar om medarbetarna

MEDARBETARNA

Från grårock till kundmöte

Den orättvisa motboken slopas 1955 och det nya Systembolaget växer fram. Och med det även en ny syn på kunder och personal.

MEDARBETARNA

Grårockarna bakom disk blev din egen personliga dryckesexpert

Idag är det en självklarhet att mötas av ett leende i systembutiken och kunna fråga om vilken dryck som passar till fisksoppan…

MEDARBETARNA

Mode genom tiderna

Kläderna gör mannen – och kvinnan. Och Systempersonalen! Nya moden och trender har satt sin prägel på personalens…