HÄNDELSER

Franzéndomen

När nyårsklockorna ringer in 1995 är det en historisk natt: Sverige träder in i EU. Men det innebär också början på en rättsstrid om Systembolagets ensamrätt som kommer att pågå i mer än två år.

Medlemskapet i EU innebär en anpassning på många områden, men Sverige har fått rätt att behålla sitt detaljhandelsmonopol för alkohol. Systembolaget ses som en garant för den folkhälsopolitik som Sverige vill fortsätta att bedriva.

Men alla är inte nöjda. I den lilla orten Röstånga i Skåne förbereder sig Ica-handlaren Harry Franzén för att utmana Systembolagets ensamrätt. När han slår upp portarna till sin butik på nyårsdagen 1995 är det med en ny produkt på hyllorna: vin, som delvis inköpts på Systembolaget!

Butiken omringas av tv-kameror och pressfotografer och polisen beslagtar den alkohol som finns i butiken. Som väntat blir Harry Franzén åtalad för brott mot alkohollagen. Åtalet tas upp i Landskrona tingsrätt i juni 1995.

På begäran av Franzéns ombud ställer tingsrätten frågor till EG-domstolen. Tingsrätten begär ett så kallat förhandsavgörande från domstolen för att få klarhet i om bestämmelserna i den svenska alkohollagen är förenliga med EU-rätten.

Franzén menar att han inte kan dömas eftersom alkohollagen, enligt honom, står i strid med artiklarna 30 och 37 i Rom-fördraget.

Morgonen den 23 oktober 1997 ska det avgöras om Systembolaget får finnas kvar

Systembolagets vd Gabriel Romanus är inte nådig i sin kritik av Franzén och skriver i personaltidningen Bouquet: ”Om han skulle lyckas kommer alkoholskadorna att öka. Enligt en försiktig beräkning, utförd av några av världens främsta experter, kommer antalet nya dödsfall att vara minst lika stort som den totala dödligheten i trafiken. Misshandeln kommer att öka med bortåt fyra tusen fall om året, kanske mer.”

Det blir en lång och oviss process. En muntlig förhandling hålls i EG-domstolen i november 1996. I mars 1997 uttalar sig generaladvokaten Michael B. Elmer och föreslår att EG-domstolen ska gå på Franzéns linje. Men själva domen låter vänta på sig.

Systembolagets huvudkontor vid Kungsträdgårdsgatan morgonen den 23 oktober 1997. Det är höst i luften. Stämningen är nervös. Nu ska det avgöras om Systembolaget får finnas kvar. Minuterna segar sig fram, men klockan 10.07 vaknar faxen på informationsavdelningen till liv och spottar ur sig domen, sida för sida: Systembolagets ensamrätt kvarstår.

Gabriel Romanus, i ljusblå skjorta och grön slips, sätter sig genast ner vid en skrivmaskin modell äldre och knackar fram ett första meddelande till personalen: ”Systembolaget får behålla detaljhandelsmonopolet. Det är vad vi har hoppats och trott på…”

EG-domstolen har gått helt på Systembolagets linje. I domen står att läsa: ”/…/ artikel 37 fordrar inte att detaljhandelsmonopol avskaffas, utan endast att de hanteras på ett sådant sätt att produkter inte särbehandlas med avseende på ursprung eller leverantörernas nationalitet.”

Och Systembolagets ensamrätt uppfyller dessa villkor. Domstolen har ingen kritik alls mot Systembolagets verksamhet och accepterar folkhälsoargumentet som skäl för att behålla detaljhandelsmonopolet.

”Nu har vi fått acceptans för vår modell. Systembolaget är ett sätt för oss att undvika att alkoholskadorna växer oss över huvudet”, säger socialminister Margot Wallström

Däremot kritiseras de svenska reglerna för import av alkoholdrycker. Domstolen anser att det ställs för hårda krav på dem som vill bli leverantörer till Systembolaget. Regeringen ändrar bestämmelserna, bland annat sänks ansökningsavgiften för partihandel från tidigare 25 000 kronor till 2 000 kronor.

Många är lättade efter domen. ”Nu har vi fått acceptans för vår modell. Systembolaget är ett sätt för oss att undvika att alkoholskadorna växer oss över huvudet”, säger socialminister Margot Wallström.

I det långa loppet får domen olika effekter. Bland annat ger den extra energi till moderniseringsarbetet av Systembolaget med ökat fokus på service och tillgänglighet till kunderna, som till exempel lördagsöppna butiker.

Hur gick det för Harry Franzén? Ja, domen i tingsrätten kommer 1998 och han får betala 1 800 kronor i böter.

Fler artiklar om händelser

HÄNDELSER

Viktiga vändpunkter

Systembolagets moderna historia innehåller flera viktiga händelser. På 1990-talet diskuteras om Systembolagets ensamrätt strider med…

HÄNDELSER

Nyårsstormen 1991

Egentligen är allt som det brukar i de svenska hemmen den här julen. Arne Weise tänder ett ljus i tv-studion och önskar god jul…

HÄNDELSER

EU-inträdet: nya spelregler

I början av 1990-talet, inför Sveriges medlemsskap i EU, diskuteras den svenska alkoholpolitiken. En viktig fråga är ifall…