Händelser

Från tillkomsten 1955 till 1990-talets diskussion om ensamrätten när Sverige skulle gå med i EU och mutskandalerna vid millenniets början – Systembolaget har lärt av sina vändpunkter och kriser.

HÄNDELSER

Viktiga vändpunkter

Systembolagets moderna historia innehåller flera viktiga händelser. På 1990-talet diskuteras om Systembolagets ensamrätt strider mot…

HÄNDELSER

Nyårsstormen 1991

Egentligen är allt som det brukar i de svenska hemmen den här julen. Arne Weise tänder ett ljus i tv-studion och önskar god jul…

HÄNDELSER

EU-inträdet: nya spelregler

I början av 1990-talet, inför Sveriges medlemsskap i EU, diskuteras den svenska alkoholpolitiken. En viktig fråga är ifall…

HÄNDELSER

Franzéndomen

När nyårsklockorna ringer in 1995 är det en historisk natt: Sverige träder in i EU. Men det innebär också början på en rättsstrid…

HÄNDELSER

Nya leverantörer världen över

Från en leverantör till 115 – över en natt. Det blir helt nya förutsättningar för Systembolaget efter EU-inträdet.

HÄNDELSER

Muthärvan: En chans att rannsaka sig själv

Efter Sveriges inträde i EU och tillkomsten av hundratalet nya leverantörer har Systembolaget arbetat för att ställa om till nya förutsättningar.