HÄNDELSER

Muthärvan: En chans att rannsaka sig själv

Efter Sveriges inträde i EU och tillkomsten av hundratalet nya leverantörer har Systembolaget arbetat för att ställa om till nya förutsättningar. I början av 2003 avslöjar Systembolagets egen interna undersökning en muthärva – företagets värsta kris någonsin.

Att gå från en leverantör till flera hundra över en natt innebär nya risker. Systembolagets ledning hade också efter EU-inträdet arbetat målmedvetet för att säkerställa företagets oberoende och integritet.

Några incidenter inträffade, som Systembolaget själv kunde avslöja. 1997 lät sig åtta butikschefer bjudas på en resa till Tjeckien av ett bryggeri. Cheferna polisanmäldes. Åklagaren valde dock att lägga ner förundersökningen, men händelsen ledde till att Systembolaget reviderade sin leverantörspolicy.

I november 1999 polisanmäldes en leverantör för att ha skickat vin till ett 20-tal butikschefer i västra Sverige. Åklagaren ansåg att brott inte kunde styrkas och väckte därför inte åtal. Systembolaget begärde prövning av beslutet. Överåklagaren fattade ett nytt beslut, att inte väcka åtal.

2001 deltog en inköpare i en resa till Estland anordnad av en importör. Åklagaren inledde en förundersökning som lades ned då brott inte kunde styrkas.

Men det ryktas om ännu större oegentligheter. Det stora avslöjandet låter dock vänta på sig ett tag till.

Det är januari 2003. Månaden har börjat med riktigt kalla temperaturer, ner mot minus 17 grader. Men så vänder det bistra vintervädret och håller sig kring ett par, tre plusgrader.

Mikael Wallteg är ny försäljningsdirektör på Systembolaget, med en bakgrund från detaljhandelsjätten Coop, och har ägnat sina första veckor på jobbet åt att resa runt i landet för att träffa ett hundratal butikschefer tillsammans med vd:n Anitra Steen.

”Så får jag en dag plötsligt ett anonymt brev på mitt skrivbord. Brevskrivaren berömmer mig för att jag verkar vara en bra person som gillar ordning och reda, och vill upplysa mig om att det förekommer saker inom företaget som inte är så bra.”

”Man kunde höra en knappnål falla – och vi började förstå att omfattningen nog kunde vara större än vi först anade.”

Det är en lojal medarbetare i en butik som har kommit över listor som inte kan tolkas på annat sätt än att butikschefen har tagit emot ersättning från en leverantör. Företagsledningen inleder genast ett omfattande internt utredningsarbete.

”Det visade sig att man tog emot varuprover, golfbagar med mera och den här personen var rädd för att Systembolaget skulle utplånas om den här osunda kulturen fick fortsätta. Jag och Anitra fortsatte med våra butiksbesök och på varenda möte tog vi upp vilka regler som gäller. Det var väldigt tyst – man kunde höra en knappnål falla – och vi började förstå att omfattningen nog kunde vara större än vi först anade.”

Försäljningsstatistik analyseras. Butiker besöks. Ett ingående detektivarbete visar att ett tiotal butikschefer har brutit mot företagets regler. Bland annat förekommer det att vissa butiker sätter poäng för varje flaska av vissa vinsorter som säljs.

”Vi kunde också se att vissa butiker hade stora volymer av vin som egentligen inte skulle finnas i sortimentet.”

Det interna undersökningsmaterialet fyller en hel flyttkartong och lämnas över till polisen den 14 maj. De misstänkta cheferna polisanmäls och åklagaren inleder en förundersökning.

Men därmed är inte saken över. Under sommaren kommer åklagaren med en hint om att härvan är betydligt mer omfattande. Och efter sommarsemestrarna briserar bomben i media.

”Jag kommer fortfarande ihåg mitt första samtal med reportern Staffan Kihlström på DN. Anitra Steen och vår presschef Björn Rydberg var bortresta på en forskarkonferens. Kihlström hade fått nys om muthärvan. Jag försökte vara så öppen som möjligt och förklarade att jag inte kunde dementera uppgifterna, men att utredningen skedde under förundersökningssekretess”, berättar Mikael Wallteg.

Efter sommarsemestern 2003 briserar bomben i media

Mediedrevet sätter igång. På huvudkontoret lyser kontorslamporna dag och natt. Hösten blir en pressande och intensiv tid för hela företaget. Hos presschefen Björn Rydberg ringer telefonerna i ett. Tidningarna vill ha kommentarer och och förklaringar, tv-kanalerna vill sända intervjuer. Fotografer ligger och lurar i Kungsträdgården. I receptionen sitter journalister från så gott som landets alla tidningar.

I oktober avslöjar DN att ett 70-tal chefer kan vara inblandade i härvan, en omfattning som senare visar sig stämma.

Värsta perioden inföll i november, minns Björn Rydberg i efterhand.

”Jag tror att vi jobbade cirka 16 timmar per dag, inklusive helgerna. Det är det värsta medieuppbådet som jag varit med om. Även för personalen i butikerna var det en svår tid. Många medarbetare ansattes av media och kommentarer från kunderna.”

Systembolagets företagsledning får gå en balansgång. Förundersökningen måste få ta sin tid och pågå ostört, samtidigt som personalen och allmänheten behöver informeras. Nya butikschefer måste rekryteras, samtidigt som de misstänkta inte kan behandlas brutalt. Och i Arbetsdomstolen inleds en rättsprocess gällande de chefer som redan avskedats våren 2003.

”Även för personalen i butikerna var det en svår tid. Många medarbetare ansattes av media och kommentarer från kunderna.”

För att få hjälp med att hantera den komplicerade situationen inrättar Systembolaget ett etiskt råd bestående av Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, Thorsten Cars, före detta hovrättslagman, och Lisbeth Gustafsson, bland annat chefsutbildare.

De är erfarna personer med stor kunskap i juridiska frågor, men som också tar hänsyn till etiska och mänskliga aspekter. Och med bistånd av rådet granskas alla ledare i hela företaget.

Efter två års polisutredning åtalas totalt 92 personer för mutbrott. Ett stort antal av dem är eller har varit anställda på Systembolaget. I en mängd olika rättegångar fälls både anställda och vinimportörer.

Det står tidigt klart att de medarbetare som har tagit emot mutor inte kan fortsätta sitt arbete. De har inte bara begått en kriminell handling. De har också svikit sina arbetskamrater och Systembolagets uppdrag. Hela 78 medarbetare får sparken från Systembolaget.

Det var en oerhört omtumlande upplevelse, säger Mikael Wallteg.

”Det är bland det värsta man kan göra att sitta och avskeda så många personer. Man får försöka skilja på handlingen och personen. Det blev en verklig personlig tragedi för många, och samtidigt måste de som varit illojala mot företaget också stå för sin handling. Särskilt en chef som ska vara en förebild för andra medarbetare.”

Men muthärvan för också med sig något gott. Den blir ett avstamp till en förnyelseprocess inom Systembolaget.

”Det fanns en subkultur inom företaget som inte var bra, och den fick näring av det stora avståndet mellan ledningen i Stockholm, regionkontoren och butikerna. Redan i januari 2002 gick vi från fem regioner till 28 geografiska områden samtidigt som vi skapade en plattare organisation med större tillit och öppenhet. Det var viktigt att bygga en närhet till butikerna. I och med muthärvan kom omorganisationen väl till pass, närheten är en av framgångsfaktorerna för Systembolaget. Vi har ansträngt oss att hitta rätt ledare överallt i organisationen, människor som kan skapa energi och leda människor.”

”Det blev en hård resa, men vi hade inte varit så bra som vi är idag om inte detta hade hänt.”

Det anonyma brevet i januari 2003 blev inledningen till ett helt nytt kapitel i Systembolagets historia. En vändpunkt som idag lett fram till att Systembolaget rankas som Sveriges bästa serviceföretag sett till alla branscher. Och Mikael Wallteg är säker på sin sak:

”Det blev en hård resa, men vi hade inte varit så bra som vi är idag om inte detta hade hänt.”

Fler artiklar om händelser

HÄNDELSER

Viktiga vändpunkter

Systembolagets moderna historia innehåller flera viktiga händelser. På 1990-talet diskuteras om Systembolagets ensamrätt strider med…

HÄNDELSER

Nyårsstormen 1991

Egentligen är allt som det brukar i de svenska hemmen den här julen. Arne Weise tänder ett ljus i tv-studion och önskar god jul…

HÄNDELSER

EU-inträdet: nya spelregler

I början av 1990-talet, inför Sveriges medlemsskap i EU, diskuteras den svenska alkoholpolitiken. En viktig fråga är ifall…