HÄNDELSER

Nya leverantörer världen över

Från en leverantör till 115 – över en natt. Det blir helt nya förutsättningar för Systembolaget efter EU-inträdet. Och det betyder också att ett laboratorium inrättas för kvalitetskontroll av varorna.

Analys på Systembolagets nya laboratorie Från vänster: Annete Löwerdahl, Jan Persson, Jan Werner och Carina Edman Tidpunkt: 1997; Deponent: Systembolaget / Systembolaget AB; Motiv-ID: DA-2015-090612-SYS000917

I alla år hade Systembolaget levt sida vid sida med Vin & Sprit. Det var ju Stockholmssystemets Ivan Bratt som grundade Vin & Sprit som ett dotterbolag en gång i tiden, 1917.

I samband med EU-inträdet förlorar Vin & Sprit sin ensamrätt på alkoholimport, och över en natt ökar antalet leverantörer till 115. Redan 1996 har antalet leverantörer ökat ytterligare, till 200.

Systembolaget bildar en ny inköpsorganisation för inköp av alla alkoholvaror till butikerna. Det är en omställning som inte är alldeles lätt – och som tar tid. Mycket av produktkunskapen hade funnits inom Vin & Sprit. Nu måste Systembolaget bygga upp egna informationsresurser.

För att säkerställa kvaliteten på varorna inrättar Systembolaget ett laboratorium för kvalitetskontroll. Denna kontroll sköttes tidigare av Vin & Sprit. Ledstjärnan är att de svenska konsumenterna även i fortsättningen ska se Systembolaget som en garant för trygghet och kvalitet.

Laboratoriets lokaler ligger i Jordbro söder om Stockholm, i samma fastighet som dåvarande dotterbolaget Lagena, som sköter distributionen till Systembolagets butiker. (Lagena bildades 1994 som ett helägt dotterbolag till Systembolaget, men såldes 2010.)

Jan Persson heter den första laboratoriechefen 1996. Han har 18 års erfarenhet av arbete inom kemisektorn. Flera av medarbetarna har en bakgrund på Vin & Sprit och är redan insatta i många av arbetsuppgifterna.

Huvuduppgiften blir att kontrollera kvaliteten på Systembolagets produkter. En gång per år genomförs analyser av alla märken i grundsortimentet. Även det tillfälliga sortimentet och märken som säljs i mer än åtta månader testas. Liksom de offerter som inköpsavdelningen har fattat tycke för. Men analyser av dessa görs före inköpsbeslutet.

När en flaska kommer till labbet avidentifieras den först. Drycken hälls över på två neutrala flaskor – en för analys och en för arkivering.

Fler artiklar om händelser

HÄNDELSER

Viktiga vändpunkter

Systembolagets moderna historia innehåller flera viktiga händelser. På 1990-talet diskuteras om Systembolagets ensamrätt strider med…

HÄNDELSER

Nyårsstormen 1991

Egentligen är allt som det brukar i de svenska hemmen den här julen. Arne Weise tänder ett ljus i tv-studion och önskar god jul…

HÄNDELSER

EU-inträdet: nya spelregler

I början av 1990-talet, inför Sveriges medlemsskap i EU, diskuteras den svenska alkoholpolitiken. En viktig fråga är ifall…