Ursprunget

Systembolaget föddes 1955 då den orättvisa motboken avskaffades och ett stort antal regionala systembolag slogs samman till ett enda rikstäckande företag. Ett nytt steg för svensk alkoholpolitiken. För historien hade lärt beslutsfattarna att svenskarnas förhållande till spriten inte varit det bästa.

URSPRUNGET

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955…

URSPRUNGET

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige.

URSPRUNGET

Det första ”bolaget” föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll…

URSPRUNGET

Göteborgssystemet – den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”.

URSPRUNGET

”Den stora krogdöden”

De tidiga utskänkningsbolagen driver egna krogar runt sekelskiftet 1900, men det är si och så med service och standard.

URSPRUNGET

Motbokstvång och folkomröstning

Motboken blir ett sätt att kontrollera och begränsa svenska folkets spritinköp. Men det är bristen på varor under första världskriget som blir…

URSPRUNGET

Ivan Bratt

van Bratt är den person som mest av alla förknippas med omläggningen av den svenska alkoholpolitiken. Han var läkaren som…

URSPRUNGET

Åren med den omstridda motboken

Motboken var en metod att begränsa och kontrollera svenskarnas alkoholinköp. Det var knappast lätt att vara kund eller systemanställd under motbokstiden.

URSPRUNGET

1955 – Systembolaget grundas

En ny tid randas. På hösten 1955 slopas den kritiserade motboken och svenskarna får börja köpa alkohol utan ransonering. Ett nytt rikstäckande…