URSPRUNGET

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige. Som en reaktion uppstår nykterhetsrörelsen efter mönster från USA. Det är landets första folkrörelse.

Redan år 1813 hade en måttlighetsförening bildats i Boston. Syftet var att angripa det överdrivna supandet. En liknande förening bildades i Stockholm 1830.

Men åsikterna gick isär bland nykterhetsvännerna. Den ena falangen propagerade för måttlighet, medan den andra krävde total avhållsamhet från alkohol. Åsiktsskillnaden skulle med tiden bli en stor stridsfråga i Sveriges första folkomröstning 1922.

I den tidiga nykterhetsrörelsen finner man olika näringslivsprofiler, som den engelskfödde uppfinnaren Samuel Owen. Han var mest känd som konstruktör av ångbåtar och för sin mekaniska verkstad på Kungsholmen, men han var också en hängiven nykterhetsvän och grundade Kungsholmens Nykterhetsförening 1832.

En annan profil var den kunglige livläkaren Magnus Huss, som beskrev superiet i Sverige som en epidemisk sjukdom och skapade diagnosen alkoholism. Huss var en svuren motståndare till brännvinet, men han varnade också för det ökande kaffedrickandet som på sina håll ersatte supandet.

En profil var den kunglige livläkaren Magnus Huss, som beskrev superiet i Sverige som en epidemisk sjukdom och skapade diagnosen alkoholism

Annars var det framför allt präster som blev tongivande i den nya folkrörelsen. Från predikstolen kunde de lätt sprida ordet om det fördärvliga brännvinet som splittrade familjer och ledde in på syndfulla vägar.

En ledande predikant var prosten Peter Wieselgren i Skåne. Han grundade Västerstads nykterhetsförening, som när den funnits ett år höll en fest då 100 bönder avlade nykterhetslöfte. Efter tre år var medlemsantalet uppe i 1 600!

Svenska Nykterhetssällskapet bildades 1837 och nykterhetsloger växte upp som svampar ur jorden. De blev betydelsefulla på flera sätt, inte bara för nykterhetsarbetet utan även för den sociala samvaron och som en första lektion i föreningsdemokrati för många svenskar.

Men trots detta fortsatte supandet att öka. Siffran 46 liter brännvin per invånare och år har nämnts. Troligen är det en överdriven siffra, som nykterhetsförespråkarna förde fram i propagandan. Konsumtionen var nog väsentligt lägre, men likafullt illavarslande. Den alkoholhistoriske forskaren Per Frånberg har räknat ut att konsumtionen kan ha rört sig om cirka 10 liter ren sprit per invånare och år.

Och trenden gick mot ett ökat spritbegär från slutet av 1840-talet. Den slutsatsen kan man dra när man studerar statistik som avslöjar en ökning av antalet fylleriförseelser och grövre brott under perioden.

Många började vända sig emot de höga vinster som köpmännen gjorde på brännvinet och ville se en reglering av alkoholhanteringen

Orsaken var att fabriksbränningen slog igenom med full kraft. Effektivare bränning gav billigare och bättre sprit. Handeln på landsbygden tog fart och brännvinet blev den viktigaste varan för det snabbt växande antalet handelsbodar på landet.

Nu började många vända sig emot de höga vinster som köpmännen kunde göra på brännvinet och ville se en reglering av alkoholhanteringen.

Det var bergsmännen i Falun som tröttnade först och skrev ett brev till kung Oscar I. De ville få stöd från högsta ort när de begärde tillstånd att få börja kontrollera alkoholförsäljningen

Fler artiklar om ursprunget

URSPRUNGET

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955…

URSPRUNGET

Det första ”bolaget” föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll…

URSPRUNGET

Göteborgssystemet – den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”.