URSPRUNGET

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955 då ett stort antal regionala systembolag slogs samman till ett enda rikstäckande företag. Uppdraget är detsamma nu som då: att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med omsorg om folkhälsan. Historien har lärt oss att svenskarnas förhållande till spriten inte varit det bästa.

DA-2015-088732-SYS000492

På 1400-talet når brännvinet Sverige som en ingrediens i kruttillverkning. Men snart upptäcker man ett helt annat användningsområde, den berusande effekten. Sverige blir snabbt ett brännvinsland, där öl och mjöd gradvis skjuts undan som alkoholdrycker. Alla super: män, kvinnor och till och med barn. Brännvinsfloden oroar myndigheterna.

På 1700-talet försöker kung Gustav III låta staten överta all brännvinstillverkning och försäljning, men tvingas ge upp efter några år. Hembränningen, eller husbehovsbränningen som man sa, blir åter tillåten.

I och med industrialiseringen på 1800-talet blir problemen med supandet än värre. Nu kan man tillverka bättre brännvin till lägre priser och konsumtionen tar ny fart. Sveriges första folkrörelse växer fram, nykterhetsrörelsen, och särskilt präster och läkare agerar aktivt för att få stopp på supandet.

Till slut tryter tålamodet i det ledande skiktet och den första föregångaren till Systembolaget grundas i Falun 1850. Det är bergsmännen – ägarna till gruvorna – som får nog av superiet hos gruvarbetarna. Kanske är det mer ekonomiska än moraliska motiv som ligger bakom. Arbetsavbrotten på grund av olyckor hindrar verksamheten, och ersättningen till änkor börjar bli en dyr utgiftspost. Därför begär bergsmännen tillstånd att få bilda ett utskänkningsbolag med ensamrätt på bränneri och försäljning av brännvin. Men vinsten ska de inte ha själva. Inkomsterna ska istället gå till att förbättra de sociala förhållandena hos gruvarbetarna.

Idén från Falun förfinas i Göteborg några år senare. Det så kallade ”Göteborgssystemet” bildas 1865 och innebär att staden tar över krogarna, där allt brännvin säljs. En åldersgräns på 18 år införs och det måste serveras varm mat och kaffe för att man ska få dricka på plats.
Namnet kommer sig av att man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i system. Det är här vi hittar förklaringen till Systembolagets namn.

Snart sprids Göteborgssystemet till fler orter, som Hudiksvall, Lund och Stockholm, och 1870 beslutar riksdagen att all vinst ska gå till staten. Systemtanken har slagit igenom fullt ut.

Man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i system och här hittar vi förklaringen till
Systembolagets namn

År 1905 sker ännu en förändring: staten börjar skilja på att köpa för krogdrickande, som är en sak, och att köpa hem, som är en annan. För att få köpa hem brännvin måste folk gå till särskilda systembolagsbutiker, som till viss del står under statlig kontroll. Däremot finns privata vinhandlare, där man kan handla vin, champagne, punsch, cognac, whisky och andra exklusiva alkoholdrycker.

Läkaren Ivan Bratt står i centrum för nästa omläggning av den svenska alkoholpolitiken. Han är övertygad om att man måste försöka kontrollera och begränsa tillgången på alkohol, och att de privata vinstintressena helt måste bort.

Bratt grundar 1913 Stockholmssystemet och där införs året därpå motboken, ett häfte som sätter ett maxtak för inköpen. På grund av första världskriget uppstår varubrist och ransonering blir nödvändig. Till slut införs motboken över hela landet 1919. Och starköl får man endast köpa mot recept på apoteken.

Dessutom börjar Bratt köpa upp de privata vinhandlarna och bildar ett särskilt dotterbolag, Vin- & Spritcentralen, som till slut har monopol på alkoholtillverkningen i Sverige.

Motboken införs över hela landet 1919 och starköl får man endast köpa mot recept på
apoteken

Trots den stora omläggningen driver nykterhetsrörelsen på för fler åtgärder. Målet är att helt förbjuda alkohol. Det blir folkomröstning, Sveriges första, 1922. En intensiv kampanj bedrivs och omröstningen blir jämn. Nejsidan vinner en knapp seger, cirka 51 procent mot de 49 procent som vill ha ett förbud.

Alkoholförsäljningen blir kvar, liksom motboken. Den blir alltmer impopulär och är odemokratisk. Samhällsklass och yrke avgör hur mycket man får köpa ut, och nästan inga kvinnor får tilldelning.

Byråkratin och kontrollapparaten växer. Så kommer det att förbli över ännu ett världskrig, då till och med nykterhetsvännerna börjar tvivla på om motboken är rätt metod. I efterkrigstiden börjar ett nytt samhälle växa fram och det ojämlika motbokssystemet har spelat ut sin roll. Efter många års utredande avskaffas motboken 1955. Alla regionala systembolag slås ihop till ett enda statligt bolag, det rikstäckande Systembolaget.

Nu blir det fritt fram för alla svenskar som är över 21 år och som inte är berusade eller misstänks för langning att köpa alkohol i Systembolagets butiker. Nu börjar en resa mot framtiden där svenskarna varsamt ska få nya, förändrade alkoholvanor. Systembolaget ska gå i bräschen för att få svenskarna att lära sig dricka vin i stället för sprit och att utveckla nya alkoholfria alternativ.

Motboken avskaffas 1955 och alla regionala systembolag slås ihop till ett enda statligt bolag, det rikstäckande Systembolaget

Men det är inte lätt att ändra på djupt rotade kulturella vanor. Brännvinssuperiet på helgdagar är ännu på 1950-talet den förhärskande alkoholkonsumtionen. Systembolagets förste vd Harry Älmeby och alla medarbetare står därför inför en rejäl utmaning.

Fler artiklar om ursprunget

URSPRUNGET

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige.

URSPRUNGET

Det första ”bolaget” föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll…

URSPRUNGET

Göteborgssystemet – den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”.