URSPRUNGET

Göteborgssystemet – den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”. Namnet kommer sig av att man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i system. Det är här vi hittar förklaringen till Systembolagets namn.

Den sociala misären ökar i Göteborg vid mitten av 1800-talet. Fler människor flyttar in till stadsdelar med nya industrier, men bostadsbristen är svår och alkoholmissbruket utbrett i de fattiga kvarteren. Den växande storstaden har sina skuggsidor.

Peter Wieselgren, nu domprost i Göteborg, går till häftig attack mot ”söndagssupandet” och kräver att krogarna ska stänga på söndagar. Debatten om söndagsstängning ger ökad näring till att bilda ett särskilt bolag för att reglera utskänkningen.

”Systemet” innebär att Göteborgs stad överlåter utskänkningsrättigheterna till ett nytt bolag, Göteborgs utskänkningsbolag, utan att dessa bjuds ut på auktion. Det nya bolaget ska ägas och drivas av ”kända och aktade män”. De får inte göra någon vinst, utan enbart uppbära ”vanlig och skälig ränta” på insatt kapital.

Föreskrifterna säger att bolaget ska hålla ljusa och rymliga lokaler med matservering och befrämja nykterhet och sedlighet. Den som är berusad eller uppträder störande ska genast bli avvisad. Att handla på krita är omöjligt och åldersgränsen går vid 18. Vinsten ska inte stoppas i någon enskilds ficka, utan gå till ändamål ”som äro för den arbetande klassen gagneliga”.

I Jönköpings län konstaterade landshövdingen att ett ”bättre tillstånd inträdt sedan brännvinshandeln derstädes öfvertagits af bolag”

Grunden var alltså lagd i Falun, men det är bolaget i Göteborg som lyckas omsätta idéerna till ett koncept som får spridning runtom i Sverige. Snart bildas Göteborgssystem i Hudiksvall, Lund, Stockholm och på flera andra håll. Och 1905 blir bolagsformen obligatorisk för all detaljhandel med brännvin.

I Jönköpings län konstaterade landshövdingen att ett ”bättre tillstånd inträdt” i städerna ”sedan brännvinshandeln derstädes öfvertagits af bolag, bildade med syfte att i denna handtering införa större ordentlighet och inskränka förtärandet af spritdrycker”.

Den svenska alkoholpolitiken befinner sig fortfarande i sin linda. Men man har börjat sälja med ansvar för att komma åt missbruket.

Fler artiklar om ursprunget

URSPRUNGET

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955…

URSPRUNGET

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige.

URSPRUNGET

Det första ”bolaget” föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll…