URSPRUNGET

Det första ”bolaget” föds

År 1850 bildas ett bolag i Falun med uppgift att sköta all brännvinshandel i staden. Bergsmännen tar kontroll över utskänkningsrättigheterna och bränneriförsäljningen ”utan beräkning på egen vinst eller fördel”. Bolaget ska arbeta med gruvarbetarnas bästa för ögonen.

DA-2015-088732-SYS000492

Vinsten ska gå till staden och användas för allmännyttiga ändamål. Bergsmännens idé blir det första ”bolaget”.

Ett liknande bolag bildas i Jönköping 1852.

Nu börjar man också vakna på politisk nivå. Tidigare har det inte funnits någon genomtänkt svensk alkoholpolitik. Men 1854 klubbas en ny lag om brännvinet. Reformen träder i kraft 1855 och är en alkoholpolitisk milstolpe. Från och med nu kommer alkoholpolitiken att vara en av de dominerande samhällsfrågorna i Sverige under exakt hundra år, ända fram till 1955.

Den stora betydelsen är att man skiljer på lagstiftningen för tillverkning och försäljning av brännvin. Den nya förordningen försvårar husbehovsbränning. Tillverkningen beskattas hårt – skatten på brännvin tredubblas. Försäljningsrättigheterna får överlåtas på särskilda bolag, precis på det sätt som man redan gjort i Falun.

Fem år senare, 1860, förbjuds husbehovsbränningen helt och krogarnas öppettider regleras.

Fler artiklar om ursprunget

URSPRUNGET

Från bergsmän till Bratt

Systembolaget är idag ett av Sveriges mest servicevänliga företag med högt förtroende hos svenska folket. Det moderna Systembolaget föddes 1955…

URSPRUNGET

Kampen mot brännvinsfloden

Systembolagets historia börjar egentligen redan på 1800-talet. En brännvinsflod sköljer över Sverige.

URSPRUNGET

Göteborgssystemet – den verkliga föregångaren

När det så kallade Göteborgssystemet skapas 1865 kan man fullt ut börja tala om ett ”systembolag”.